Kielikoulutus Käännöspalvelu Asiakaspalvelu Career Opportunities    

 
 Etusivu
 Moduulikoulutus
 Intensiivikoulutus
 Monimuotokoulutus
 Erikoiskurssit
 Koulutus ulkomailla
 Kielitaitoasteikko

6-PORTAINEN TAITOTASOASTEIKKO

 

Alkeet -  Selviytyy muutamista yksinkertaisimmista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Ymmärtää jotakin tuttua asiaa käsittelevästä lehtiartikkelista tai keskustelusta. Kielen perusrakenteiden ja -sanaston alkeet.

 

Taso 1 - Selviytyy yksinkertaisissa tutuissa suullisissa ja kirjallisissa rutiinitilanteissa. Selvittää yksinkertaiset viestit ainakin sanakirjan avulla. Kohtaa usein ymmärtämisongelmia ja väärinkäsityksiä uusissa tilanteissa.

 

Taso 2 - Riittävä kielitaito selviytyä tavallisimmissa suullisissa ja kirjallisissa käytännön tilanteissa, mutta uudet tilanteet aiheuttavat vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta hidasta ja selkeää puhetta sekä saa yleensä selvän helpon tekstin pääosista. Omaa kohtalaisen perussanaston ja melko hyvät kielen keskeisimmät perusrakenteet.

 

Taso 3 - Kohtalaisen hyvä kielitaito selviytyä tavallisissa suullisissa ja kirjallisissa

kielenkäyttötilanteissa sekä työssä että vapaa-aikana. Muiden kielten vaikutus

kielenkäyttöön voi olla tuntuva. Sujuvuus ja sanaston sekä kieliopin hallinta jo

suhteellisen hyviä, mutta ne voivat olla eri tasoisia. Vain joskus sanakirja on

tarpeen tavallisen tekstin pääasioiden ymmärtämiseksi.

 

Taso 4 - Selviytyy melko luontevasti ja vaivattomasti tavallisissa suullisissa ja

kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa sekä työssä että vapaa-aikana. Kielen

perusrakenteet ja keskeinen sanasto halinnassa. Vain harvoin turvautuu

toistopyyntöön tai sanakirjaan. Muiden kielten vaikutus ja muu ilmaisun

epätarkkuus rajoittavat viestintää vain joskus.

 

Taso 5 - Luonteva viestintä tavallisissa kielenkäyttötilanteissa. Erittäin hyvä

jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvä sanasto ja peruskieliopin rakenteiden hallinta.

Selviytyy tyydyttävästi myös sosiaalisesti ja sisällöllisesti vaativissa tilanteissa.

Muiden kielten vaikutusta ja muuta ilmaisun epätarkkuutta esiintyy, mutta se

häiritsee harvoin viestintää. Käsitellessään vaativia aihepiirejä joutuu joskus

turvautumaan toistopyyntöihin tai sanakirjaan.

 

Taso 6 - Pystyy viestimään kohtalaisen tehokkaasti ja luontevasti vaativissakin

suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Omaa monipuolisen ja sujuvan

kielitaidon. Vähäiset epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus eivät ole häiritseviä.

Ei ongelmia vaativiakaan aihepiirejä käsittelevän kielen hallinnassa.
 

 

AL-Kielikeskus Ketokiventie 2 A 5 00710 Helsinki puh 020 830 2008 fax 020 830 2089 e-mail info@alkk.fi www.alkk.fi
AL-Koulutuskeskus Oy   Karsillantie 22 C    01820 Klaukkala   puh 040 546 6283    e-mail  yt@al-koulutuskeskus.fi     www.al-koulutuskeskus.fi